Impresszum

DOMI Direct GmbH
Palais Schlick,
Türkenstraße 25/6,
1090 Bécs

office@domi-sense.com

Telefon: +43 1 367 45 31

Székhely: Bécs
Cégjegyzékszám: FN 400899 h
Cégbíróság: Handelsgericht Wien
Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság
Ügyvezető igazgató: Michael Kriegler, MSc
Forgalmiadó-azonosító szám: ATU68225388

Vállalat tevékenységi köre: Bármilyen jellegű áru kereskedelme, bármilyen jellegű szolgáltatás, különösen online ajánlatok és marketingtermékek létrehozása és működtetése kiadói, művészeti és kulturális területen, kiadói szolgáltatások a nyomtatott és online média, művészet és kultúra területén

Kamarai/szakmai szövetségi tagság: Wirtschaftskammer Wien


Felelősségkizárás

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a szerzővel szembeni olyan anyagi vagy nem vagyoni károkért támasztott követelés, amelyeket a közölt információk felhasználása vagy fel nem használása, illetve hibás és hiányos információk felhasználása okozott, kivéve, ha azt a szerző bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. Az ajánlatok változhatnak és csak tájékoztató jellegűek. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső, harmadik felek weboldalaira (linkekre) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősség csak abban az esetben áll fenn, ha a szerző ismerte a tartalmat, és műszaki szempontból lehetséges lenne számára és méltányosan elvárható lenne tőle, hogy illegális tartalom esetén megakadályozza a felhasználást. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link elhelyezésekor a hivatkozott oldalakon nem volt felismerhető illegális tartalom. A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeni alakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát minden olyan linkelt/kapcsolt oldalon található összes tartalomtól, amely a link elhelyezése óta megváltozott. Ez a nyilatkozat a szerző saját webhelyén található összes hivatkozásra és linkre vonatkozik, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokban és levelezőlistákban található harmadik felek bejegyzéseire is. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért és különösen az ilyen módon bemutatott információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója a felelős, nem pedig az, aki linkekkel pusztán hivatkozik az adott oldalra.

3. Szerzői jog és védjegyjog

A szerző törekszik a publikációkban felhasznált grafikák, hangfájlok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogainak betartására, a saját maga által készített grafikák, hangfájlok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására, illetve licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek használatára. A weboldalon említett és harmadik felek által esetlegesen védett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegyjog rendelkezései és a mindenkori bejegyzett tulajdonos tulajdonjogai. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai! A szerző által készített publikált tárgyak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hangfájlok, videoszekvenciák és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való másolása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

4. Adatvédelem

Amennyiben a weboldalon lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail-cím, név, cím) megadására, ezen adatok bevitele kifejezetten önkéntesen történik. Valamennyi kínált szolgáltatás igénybevétele és fizetése megengedett – amennyiben ez műszaki szempontból lehetséges és észszerű – személyes adat megadása nélkül, illetve anonim adatok vagy álnév megadásával. Az impresszumban közzétett elérhetőségi adatok vagy hasonló információk, például postacímek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail-címek felhasználása harmadik felek általi, nem kifejezetten kért információk küldésére nem megengedett. Kifejezetten fenntartjuk a jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett levélszemetek küldőivel szemben, akik megszegik ezt a tilalmat.

5. A jelen felelősségkizárás jogi érvényessége

A jelen felelősségkizárás azon internetes kiadvány részének tekintendő, amely ide átirányította. Ha a jelen szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg a jelenlegi jogi helyzetnek, ez nem érinti a dokumentum többi részében lévő tartalmakat és ezek érvényességét.

6. Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „cookie”-kat (sütiket), azaz olyan szövegfájlokat használ, amelyek a számítógépére mentve elősegítik a webhely felhasználásának elemzését. A webhely használatára vonatkozó cookie-k által létrehozott információkat (ideértve az IP-címét is) általában a Google USA-beli kiszolgálójára továbbítja az alkalmazás, és ott tárolja azokat. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy webhelyünk Ön által történő használatát kiértékelje, itteni tevékenységéről jelentést készítsen, valamint hogy a webhely üzemeltetőjének a honlap használatával vagy az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha ezt jogszabály írja elő, vagy ha harmadik felek ezeket az adatokat a Google nevében dolgozzák fel. A Google semmilyen esetben nem társítja az IP-címét más Google-adatokkal. A felhasználó megakadályozhatja a cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával; felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely funkciói nem használhatók teljes terjedelmükben. A weboldal használatával hozzájárul az Önről gyűjtött adatok fent leírt módon és fent meghatározott célból történő feldolgozásához a Google részéről.

Utoljára megtekintett